Na wszystkie zajęcia fitness obowiązują rezerwacje. Rezerwacje obowiązują również posiadaczy kart systemów: Multisport, FitProfit, OK
System. Karnety wejściowe są ważne do końca miesiąca kalendarzowego. W przypadku niezgłoszenia nieobecności na zajęciach
rezerwacja przepada, a klientowi nie przysługuje zwrot gotówki. Rezerwacji można dokonywać osobiście w Recepcji K2 Arena,
telefonicznie 77-8872347, on-line: http://k2arena.gymmanager.com.pl

Grafiki Fitness Październik-Grudzień 2018