REGULAMIN UŻYWANIA AUTO – ASEKURACJI 

 • Auto – asekuracja jest przeznaczona do użytku przez jedną osobę na raz;
 • Dopuszczalny zakres wagi wynosi od 16 do 140kg. Zaleca się, aby bardzo małe dzieci były asekurowane przy użyciu standardowego systemu asekuracji tzw. „wędki”;
 • Dzieci i młodzież do lat 18tu mogą korzystać z auto – asekuracji tylko pod opieka przeszkolonej dorosłej osoby;
 • Dzieci od 16tego do 18tego roku życia mogą korzystać z auto asekuracji samodzielnie tylko jeżeli posiadają stosowne oświadczenia rodziców i zadały test umiejętności wspinaczkowych;
 • Dzieci w wieku poniżej 10 lat muszą być zawsze wyposażone w uprząż pełną. Korzystanie z tego typu uprzęży zminimalizuje szanse na okręcenie się głową w dół podczas opuszczania;
 • Zabronione jest używanie kasku podczas wspinaczki z użyciem auto – asekuracji, podczas zjazdu może nastąpić niespodziewane zaczepienie się kasku o chwyt.

Przed wspinaniem: 

 • Zawsze sprawdź urządzenie przed wspinaniem. Bez odpinania karabinka od płachty trójkątnej wyciągnij krótki odcinek taśmy i pozwól mu się zwinąć do góry;
 • Sprawdź odpowiednie dopasowanie uprzęży i ​​mocowanie karabinka z auto – asekuracji przed wspinaczką;
 • Karabinek dwustopniowy otwiera się przesuwając zamek w dół i przekręcając zabezpieczenie zamka o 90 stopni, a następnie naciskając zamek. Zamkniecie automatycznie następuje po puszczeniu zamka. Przy przypinaniu karabinka do uprzęży należy sprawdzić, czy taśma albo ubranie nie znajduje się w zamku karabinka i nie utrudnia zamknięcia zamka;
  • Sprawdź, czy karabinek auto – asekuracji jest zaczepiony do wyznaczonego punktu mocowania na uprzęży wspinaczkowej i zamek karabinka jest właściwie zamknięty;
  • Zawsze sprawdź, czy materac znajduje się pod linią Twojej wspinaczki.

W trakcie wspinania: 

 • Zabrania się wspinaczom wspinać się powyżej urządzenia lub poza droga do tego wyznaczoną. Nigdy nie wspinaj się powyżej punktu zaczepienia auto – asekuracji;
 • Zawsze wspinaj się w linii prostej, poniżej auto – asekuracji na wyznaczonej do tego drodze, nigdy nie wspinaj się na sąsiadujących drogach wspinaczkowych, może to spowodować nie kontrolowane wahadło;
 • Nigdy nie wspinaj się szybciej niż mechanizm wybierania taśmy;
 • Zabrania się zaczepiania taśmy wokół chwytów lub przez ekspresy;
 • Nie dopuszczaj, aby taśma owinęła się wokół ramion, nóg lub szyi;
 • Upewni się, że strefa lądowania jest wolna od przedmiotów i innych wspinaczy;
 • Przed opuszczeniem się nie ciągnij za taśmę by nie dopuścić do powstania luzu i swobodnego lotu;
 • Aby zjechać puść chwyty na ściance wspinaczkowej, przenosząc swój ciężar ciała na auto – asekurację;
 • Usiądź w uprzęży i podczas zjazdu przodem do ściany odpychaj się nogami unikając nadmiernego kołysania; ​
 • Zawsze istnieje możliwość zejścia w dół zszedł w po chwytach na niewielką odległość od ziemi i użycia urządzenia w komfortowej dla siebie odległości od ziemi;
 • Jeśli urządzenie podczas wspinaczki nie zwija taśmy prawidłowo, natychmiast przestań się wspinać  i poproś obsługę o pomoc;
  • Nie dopuszczaj do obracania się wokół własnej osi podczas opuszczania, grozi to utrata kontroli i uderzeniem w ścianę.  

Po zakończeniu: 

 • Po zakończeniu wspinaczki przepnij karabinek auto – asekuracji z łącznika uprzęży do płachty trójkątnej zainstalowanej na ścianie;
 • Zabrania się puszczania karabinka z taśmą do góry.